Chương Trình GLVN Niên Học 2018-2019
Khai Giảng: CN Ngày 9 Tháng 9, 2018
....Bế Giảng: CN Ngày 9 Tháng 6, 2019

..... ..... Giáo Lý: 12:10 pm - 1:00 pm (50 phút)
.. ..... .. Nghỉ (Break): 1:00 pm - 1:10 pm (10 phút)
.. ..... . Việt Ngữ: 1:10 pm - 2:00 pm (50 phút)
.. .........Sinh Hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể: 2:00 pm - 3:00 pm (60 phút)

(Nếu muốn in Chương Trình Học theo dạng PDF, xin bấm vào đây)

Tháng 9 năm 2018
CN ngày 09: Học
CN ngày 16: Nghỉ (Kỷ niệm 25 thành lập cộng đoàn Việt Nam)
CN ngày 23: Học
CN ngày 30: Học
Tháng 10 năm 2018
CN ngày 07: Học
CN ngày 14: Học
CN ngày 21: Học
CN ngày 28: Bổn Mạng Đoàn TNTT
Tháng 11 năm 2018
CN ngày 04: Học
CN ngày 11: Học
CN ngày 18: Học
CN ngày 25: Nghỉ (Thanksgiving)
Tháng 12 năm 2018
CN ngày 02: Học
CN ngày 09: Học
CN ngày 16: Học
CN ngày 23: Nghỉ (Giáng Sinh)
CN ngày 30: Nghỉ (New Year)
Tháng 1 năm 2019
CN ngày 06: Học
CN ngày 13: Học
CN ngày 20: Học
CN ngày 27: Học (Bổn Mạng Giáo Viên - St. Don Bosco)
Tháng 2 năm 2019
CN ngày 03: Nghỉ (Tết VN) (Tết VN vào thứ Ba ngày 5 tháng 2, 2019)
CN ngày 10: Học
CN ngày 17: Học
CN ngày 24: Học
Tháng 3 năm 2019
CN ngày 03: Học
CN ngày 10: Học
CN ngày 17: Học
CN ngày 24: Học
CN ngày 31: Học
Tháng 4 năm 2019
CN ngày 07: Học
CN ngày 14: Học
CN ngày 21: Nghỉ (Phục Sinh/Easter)
CN ngày 28: Học
Tháng 5 năm 2019
CN ngày 05: Học
CN ngày 12: Nghỉ (Mother's Day & Rước Kiệu Đức Mẹ)
CN ngày 19: Học
CN ngày 26: Học
Tháng 6 năm 2019
CN ngày 02: Các em Rước Lễ Lần Đầu....
CN ngày 09: Bế Giảng Niên Học

* * * * * * * * * *