Chương Trình GLVN Niên Học 2016-2017
Khai Giảng: CN Ngày 11 Tháng 9, 2016
....Bế Giảng: CN Ngày 28 Tháng 6, 2017

..... ............. . . . Giáo Lý: 12:10 pm - 1:00 pm (50 phút)

..... ............. . . . Nghỉ (Break): 1:00 pm - 1:10 pm (10 phút)

..... ............. . . .. Việt Ngữ: 1:10 pm - 2:00 pm (50 phút)

..... ............. . ... .Sinh Hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể: 2:00 pm - 3:00 pm (60 phút)

(Nếu muốn in Chương Trình Học theo dạng PDF, xin bấm vào đây)

Tháng 9 năm 2016
CN ngày 11: Khai Giảng Niên Học Mới
CN ngày 18: Học
CN ngày 25: Học
Tháng 10 năm 2016
CN ngày 02: Học
CN ngày 09: Học
CN ngày 16: Học
CN ngày 23: Học
CN ngày 30: Học
Tháng 11 năm 2016
CN ngày 06: Học
CN ngày 13: Học
CN ngày 20: Học
CN ngày 27: Nghỉ (Thanksgiving on Thursday, November 24th)
Tháng 12 năm 2016
CN ngày 04: Học (GLVN xưng tội)
CN ngày 11: Học
CN ngày 18: Học
CN ngày 25: Nghỉ (Giáng Sinh)
Tháng 1 năm 2017
CN ngày 01: Nghỉ (New Year)
CN ngày 08: Học
CN ngày 15: Học
CN ngày 22: Nghỉ (Hội Chợ Tết Giáo Xứ)
CN ngày 29: Nghỉ (Tết Việt Nam) (Tết VN Thứ Bảy ngày 28 tháng 1)
Tháng 2 năm 2017
CN ngày 05: Học (Bổn Mạng Giáo Viên St. Don Bosco)
CN ngày 12: Học
CN ngày 19: Học
CN ngày 26: Học
Tháng 3 năm 2017
CN ngày 05: Học
CN ngày 12: Học
CN ngày 19: Học
CN ngày 26: Học (GLVN xưng tội)
Tháng 4 năm 2017
CN ngày 02: Học
CN ngày 09: Học
CN ngày 16: Nghỉ (Phục Sinh/Easter)
CN ngày 23: Học
CN ngày 30: Học
Tháng 5 năm 2017
CN ngày 07: Học
CN ngày 14: Nghỉ (Mother's Day & Rước Kiệu Đức Mẹ)
CN ngày 21: Học
CN ngày 28: Bế Giảng Niên Học
Tháng 6 năm 2017

CN ngày 04: Các em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

* * * * * * * * * *