Học Sinh Giỏi Giáo Lư và Việt Ngữ

Niên Học 2015-2016

 

Để được nhận Bằng Khen và Phần Thưởng cuối niên học, học sinh phải đạt được từ 90% trở lên với tổng điểm của 4 phần:
Điểm Giáo Lư + Điểm Việt Ngữ + Điểm Đi Học + Điểm Đạo Đức khi đi lễ và đi học.

 

 Mầm Non Học Sinh Tiên Tiến

Anderson Bảo Minh Morgan

Phụ Huynh: Anderson Peter
                           Nguyễn Hoàng Oanh

 

 

 Mầm Non Học Sinh Tiên Tiến

Nguyễn Đang Steven

Phụ Huynh: Nguyễn Duy Tiến
                               Nguyễn Khánh Phương

     

 

Mầm Non Học Sinh Tiên Tiến

Nguyễn Hữu Thiên John

Phụ Huynh: Nguyễn Hữu Trung
                    Trần Thi Thu Huyền

 

 Mầm Non Học Sinh Tiên Tiến

Nguyễn Quang Timothy

Phụ Huynh: Nguyễn Văn Hè
                          Trần Nguyễn Phương Anh

     

 

Mầm Non Học Sinh Tiên Tiến

Nguyễn Vũ Ivan

Phụ Huynh: Nguyễn Hiếu
                      Nguyễn Tracy

 

 

Mầm Non Học Sinh Tiên Tiến

Nguyễn Thiên Jonathan

Phụ Huynh: Nguyễn Duy Long
        Vơ T. Thủy

     

 

Mầm Non Học Sinh Tiên Tiến

Nguyễn Tiến Tayden

Phụ Huynh: Nguyễn Trí
                              Trần Thảo Nhung

   

 

Lớp Mẫu Giáo Học Sinh Xuất Sắc 

Nguyễn Thuỳ Trân Julia

Phụ Huynh: Nguyễn Thanh Tuấn
                 Nguyễn Thu Trâm

 

Lớp Mẫu Giáo Học Sinh Xuất Sắc

Phạm Nguyễn Thu Trang

Phụ Huynh: Phạm Trường Thảo
                      Nguyễn Thị Thu Thủy

     

Lớp Mẫu Giáo Hạng I

Nguyễn Jennie

Phụ Huynh: Nguyễn Quang Hiệp
                  Lê Thái Thị Mỹ Vân

 

Lớp Mẫu Giáo Hạng I

Nguyễn Thùy Madelyn

Phụ Huynh: Nguyễn Huy
                            Nguyễn Catalina

     

Lớp Mẫu Giáo Hạng I

Nguyễn Thanh Vincent

Phụ Huynh: Nguyễn Văn Hè
                          Trần Nguyễn Phương Anh

 

Lớp Mẫu Giáo Hạng I

Nguyễn Mai Tessa

Phụ Huynh: Nguyễn Bảo Trường
            Mai Thu Nguyệt

     

Lớp 1 Học Sinh Xuất Sắc

Phạm Linda

Phụ Huynh: Phạm B́nh Khải
                              Nguyễn T. Tuyết Trâm

 

Lớp 1 Hạng I

Nguyễn Thiên Tristin

Phụ Huynh: Nguyễn Trí
                               Trần Thảo Nhung

     

Lớp 1 Hạng II

Nguyễn Athena

Phụ Huynh: Nguyễn Ngọc Đức

 

Lớp 1 Hạng II

Chu Bảo Hiền

Phụ Huynh: Chu Trọng Hiếu
                    Chu Thùy Trang

     

Lớp 1 Hạng II

Đinh Trần Hoài Thương   

Phụ Huynh: Trần Thị Mai Hương

 

Lớp 1 Hạng II

Lâm Quốc Nguyên Christopher 

Phụ Huynh: Lâm Thành Danh
                    Phạm Yến Vivian

     

Lớp 2 Hạng I

Đặng Phương An Jasmine

Phụ Huynh: Đặng Hoàng Lâm

                            Phạm Trần Diệu Trâm

 

Lớp 2 Hạng I

Nguyễn Đào Linda

  Phụ Huynh: Nguyễn Chí Linh

                     Đào Kiều Vang

     

Lớp 2 Hạng II

Nguyễn Kim Sophia

Phụ Huynh: Nguyễn Tyson
                         Đỗ Kim Phương

 

Lớp 3 Hạng I

Nguyễn Thanh Thùy Cecilia

   Phụ Huynh: Nguyễn Thanh Tuấn

                    Nguyễn Thu Trâm

     

Lớp 3 Hạng I

Trương Ánh Quỳnh Lisa

Phụ Huynh: Trương Anh Minh

                     Ngô Thị Thu Trinh

 

Lớp 3 Hạng II

Đặng Kevin

Phụ Huynh: Đặng Thái Duy
                           Phan Thị Bích Nga

     

Lớp 4 Hạng I

Nguyễn Kim Emily

     Phụ Huynh: Nguyễn Tyson

                              Đỗ Kim Phương

 

Lớp 4 Học Sinh Tiên Tiến

Vũ Eden

                  Phụ Huynh: Vũ Thái
                                       Vũ Trinh

     

 Lớp 5 Hạng I

Nguyễn Trịnh Shayla

Phụ Huynh: Nguyễn Đinh Nguyên
         Trịnh Thị Hằng

 

 Lớp 5 Hạng I

Phạm Ngọc Minh Thư

Phụ Huynh: Phạm Thị Kim Thanh

     

Lớp 6 Học Sinh Xuất Sắc

Nguyễn Nhật Ngân

     Phụ Huynh: Nguyễn Cảnh

                                  Nguyễn Thanh Cúc

 

Lớp 6 Hạng I

Hồ Minh Tâm

Phụ Huynh: Hồ Văn Dũng
                            Trần Thị Kim Loan

     

Lớp 6 Hạng II

Nguyễn Kathy

Phụ Huynh: Nguyễn Hoàng Hiệp

                       Nguyễn Thị Tuyết Vân

 

Lớp 6 Hạng II

Phạm Nguyễn Tuyết Nhi

Phụ Huynh: Phạm B́nh Khải
                              Nguyễn T. Tuyết Trâm

     

Lớp 7 Học Sinh Xuất Sắc

Nguyễn Hoa Thùy Trinh

Phụ Huynh: Nguyễn Hữu Trung
                     Trần Thi Thu Huyền

 

Lớp 7 Học Sinh Xuất Sắc

Nguyễn Kim Marie

Phụ Huynh: Nguyễn Thanh Gia
                   Trần Thị Mai Thảo

     

Lớp 7 Hạng II

Nguyễn Bảo Trâm Anne Claire

Phụ Huynh: Nguyễn Long Jordan
                 Nguyễn Uyên Amy

 

 

Lớp 7 Hạng II

Nguyễn Châu Ngọc Phương

Phụ Huynh: Nguyễn Cảnh
                                   Nguyễn Thị Thanh Cúc

     

Lớp 7 Hạng II

Đỗ Quốc-Khang Jaden

Phụ Huynh: Đỗ Mỹ Khoa Cecile
                        Đỗ Quốc Dũng Darryl

 

Lớp 8 Hạng I

Nguyễn Huỳnh Mai Trang

Phụ Huynh: Nguyễn Quang Hiếu

           Huỳnh Thị Cúc 

     

 

Lớp 8 Hạng I

Đào Bảo Chân Anne

Phụ Huynh: Đào Huy Quỳnh

                       Dương Mỹ Dung

 

Lớp 9 Hạng I

Hồ Thị Tuyết Thu

      Phụ Huynh: Hồ Văn Dũng
                                  Trần Thị Kim Loan

 

 

 

 

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue

St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170