Video Karaoke Thiếu Nhi

........ .Tuổi thơ

......... .Vào nhà Chúa Cha

......... .Đức Kitô Ngài là ai ?

......... .Theo lời Người

......... .Em xin yêu

......... .Chúa dựng nên con

......... .Nhìn thiên nhiên

......... .Cánh thiên thần

......... .Chúa là mặt trời công chính

......... .Con bởi Chúa

......... .Là Kitô hữu

......... .Đồng hành

......... .Con kiến đen

........ .Chúa ở bên ta

* * * * * * * * * *