Thánh Gioan Don Bosco Bổn Mạng Các Giảng Viên

Lời Nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một người cha và một bậc thầy của giới thanh thiếu niên là thánh Gioan Boscô, linh mục. Xin Chúa cũng đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con biết phụng sự một mình Chúa và lo cho anh chị em được cứu độ, nhất là cho các em học sinh mà chúng con có nhiệm vụ hướng dẫn trong vườn nho của Hội thánh Chúa là các lớp Giáo lý và Việt ngữ trong giáo xứ của chúng con.

Thánh Gioan Boscô đã nói với các nhà giáo của Ngài rằng: "Các con hãy nhớ rằng giáo dục là công việc của tâm hồn, nơi chỉ có Thiên Chúa làm chủ. Thế nên ta không thể đạt được gì nếu Thiên Chúa không dạy ta nghệ thuật và không trao cho ta bí quyết giáo dục. Các con phải cố gắng làm cho mình được yêu mến. Hãy vun trồng tâm tình kính sợ Thiên Chúa".

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

(Lời Nguyện này được viết bởi cha cố Đoàn Quang Báu CMC)


* * * * * * * * * *