Nội Quy Trường Học

1)  Đưa các em đi học và đi lễ mỗi Chúa Nhật.  Học sinh phải mặc đồng phục khi đi lễ và khi đi học.  Học sinh phải ngồi chung với lớp của mình trong nhà thờ.

2)  Học sinh phải vào lớp học đúng giờ.  Không đi ra ngoài lớp và trường học khi đang  trong giờ học.  Nếu muốn đi ra ngoài phải xin phép thầy cô giáo.

3)  Học sinh phải luôn mang theo sách học, vở ghi chép, và bút khi tới lớp.

4)  Phụ huynh nhắc nhở các em học bài và làm bài tập do thầy cô giáo đã cho, và nộp lại đúng kỳ hạn. Giúp các em đọc thuộc các kinh đã được ấn định cho mỗi lớp.

5)  Nhiều em yếu tiếng Việt, hoặc ghi danh học Việt Ngữ bị trễ so với các em cùng lứa tuổi, cho nên Phụ huynh cần dạy thêm tiếng Việt ở nhà cho con em.

6)  Khuyến khích các em nói, đọc, và viết tiếng Việt khi ở nhà.

7)  Mỗi học sinh chỉ được phát một lần sách học. Nếu học sinh làm mất sách, sẽ phải mua lại sách từ Ban Giáo Dục. 

8)  Học sinh không được chơi game, dùng điện thoại, nghe nhạc, nhắn tin trong giờ học. 

9)  Học sinh không được mang vào lớp học, khu vực trường học và nhà thờ, các vật dụng bén nhọn, chất nổ hoặc vũ khí.

10) Đưa đón học sinh: để an toàn tuyệt đối cho chính con em mình, Phụ huynh phải đón con em đúng giờ.

11)  Chương trình Giáo lý và Việt ngữ bao gồm 4 phần.  Tất cả các em phải tham dự 4 phần này:       
- Thánh Lễ  10:30 AM
- Giáo Lý   12:10 PM – 1:00 PM
- Việt Ngữ  1:10 PM – 2:00 PM
- Sinh Hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể  2:00 PM – 3:00 PM

12)  Khi học sinh nghỉ học, Phụ huynh phải xin phép trước với thầy cô giáo, hoặc với cô Triều (Trưởng Ban Giáo Dục), trình bày lý do nghỉ học, và phải làm bài ở nhà, và làm bài kiểm tra lại do nghỉ học.  Nếu nghỉ học nhiều dù có lý do cũng không được lên lớp trong khóa học tới.

13)  Cô Triều hoặc thầy cô sẽ liên lạc với Phụ huynh khi thấy các em thường xuyên nghỉ học không xin phép, làm bài kiểm tra bị điểm quá thấp, thường xuyên không làm bài tập ở nhà, nghịch phá, đánh lộn trong lớp, v.v…

14)  Để được Rước Lễ Lần Đầu, các em phải theo Chương Trình Giáo Lý ít nhất là từ Lớp 2 (cho dù 9 tuổi hoặc lớn tuổi).  Nếu từ giáo xứ khác chuyển đến phải có giấy chứng nhận.  Lớp 3 Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu:  Phụ huynh cần xuất trình Giấy Rửa Tội cho Cha xứ.

15)  Để được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, các em phải theo Chương Trình Giáo Lý ít nhất là 2 năm liên tiếp.  Nếu từ giáo xứ khác chuyển đến phải có giấy chứng nhận.  Lớp 10 Thêm Sức: Phụ huynh cần xuất trình Giấy Rửa Tội và Giấy Rước Lễ Lần Đầu cho Cha xứ.

16)  Để được Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu (Lớp 3) và Thêm Sức (Lớp 10) các em phải:
- Đi lễ và đi học mỗi Chúa Nhật như trong lịch học.  Nếu nghỉ học phải xin phép thầy cô  giáo, và phải làm bài và học bài do bị vắng mặt trong lớp.
- Phải thuộc các kinh đã được ấn định cho mỗi lớp.
- Phải đạt được điểm trung bình trở lên cho các bài kiểm tra và bài tập trong lớp.

Học Sinh Gương Mẫu:
Mỗi 3 tháng, thầy cô sẽ chọn một vài em trong mỗi lớp với những tiêu chuẩn sau:
- Đi lễ và đi học mỗi Chúa Nhật (như trong Lịch Học).
- Tuân theo Nội Quy Trường Học.
- Không nói chuyện, ồn ào, nghịch phá trong nhà thờ và trong giờ học.
- Cố gắng và siêng năng học hành.

  * Học sinh được chọn sẽ được chụp hình và lãnh thưởng từ Ban Giáo Dục.

Họ Sinh Nhận Bằng Khen Cuối Niên Học:
Để được nhận Bằng Khen và Phần Thưởng cuối niên học, học sinh phải đạt được 90% trở lên với tổng điểm 4 phần cộng lại::
Điểm Giáo Lý + Điểm Việt Ngữ + Điểm Đi Học + Điểm Đạo Đức khi đi lễ và đi học

Mọi thắc mắc xin liên lạc với cô Nguyễn Mỹ Triều (Trưởng Ban Giáo Dục) (612) 987-6955.

* * * * * * * * * *