Lược Sử Chương Trình Giáo Lý - Việt Ngữ

Duy trì tiếng Việt để bảo tồn văn hóa dân tộc là một trong những mục tiêu chính yếu khi thành lập họ đạo. Vì thế vào năm 1994, một năm sau ngày khai sinh họ đạo, các lớp Giáo lý và Việt ngữ được khai giảng trong những điều kiện thiếu thốn về giảng viên và phòng học.

Một số anh chị em thiện chí đã tình nguyện tham gia vào chương trình giáo dục, và các lớp Giáo lý được bắt đầu vào tháng 9 năm 1994, vào lúc 2 giờ chiều Chúa nhật hàng tuần.

Khóa Giáo lý đầu tiên gồm: lớp Thêm sức có 32 em học tại meeting room của nhà các Thầy Dòng Phanxicô, lớp Xưng tội Rước lễ lần đầu có 23 em học tại basement (phòng học) của nhà thờ Saint Columba.

Lần đầu tiên tại Vùng Midway, thành phố Saint Paul có lớp Giáo lý và Việt ngữ. Sự kiện này gây nên sự chú ý của các phụ huynh. Ngoài các em trong lứa tuổi 14 và 15, còn có một số em trong lớp tuổi 18 hay lớn hơn, chưa chịu phép Thêm sức, cũng tham dự để chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.

Mười mấy năm qua, bao nhiêu em đến học các lớp Giáo lý và Việt ngữ của cộng đoàn, rồi lớn lên từ giã lớp học; những anh chị giảng viên tình nguyện đến dạy, sinh hoạt với các em rồi cũng đã từ giã lớp học, để lại những kỷ niệm đáng nhớ trong việc giúp đỡ con em chúng ta giữ được tiếng nói mẹ đẻ, văn hóa dân tộc, học biết lẽ đạo, giữ vững Đức Tin. Một điều đáng ghi nhận là có một số em đã qua các lớp Giáo lý và Việt ngữ của cộng đoàn, nay đã trưởng thành trở lại tham gia vào việc giảng dạy hoặc phụ giúp những việc khác. Hiện nay cộng đoàn vẫn đang cần thêm các thầy cô giúp dạy Giáo lý và Việt ngữ cho các em.

Tất cả đều là những hy sinh tận lực của Ban Giáo Dục, các giảng viên Giáo Lý và Việt Ngữ, các huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể và sự hợp tác của các phụ huynh. Đây cũng là niềm vui chung của Cộng đoàn.

* * * * * * * * * *