Thầy Cô Phụ Trách Các Lớp Học
Niên Học 2016 - 2017


Nguyễn Mỹ Triều
Trưởng Ban Giáo Dục


Lớp Giáo Lý
Lớp Việt Ngữ


cô Trinh
Teacher Assistant: Tâm & Quyên
Lớp Mẫu Giáo (6 tuổi) - Phòng 200


cô Thơ
Lớp 1 - Phòng Nhỏ


cô Thảo
Lớp 2 GL - Phòng 202


cô Ân
Lớp 2 VN - Phòng 202


cô Thùy Linh (Giờ II)
Lớp 3 GL - Phòng 201


cô Trinh Nguyễn (Giờ I)
Lớp 3 VN - Phòng 201


cô Diệu Trâm
Lớp 4 GL - Phòng 204


Bảo

Lớp 4 VN - Phòng 204


cô Tuyết Trâm (giờ II)
Lớp 5 GL - Phòng 205


Long (giờ I)
Lớp 5 VN - Phòng 205


thầy Bình Uyên
Lớp 6 GL - Phòng Library


cô Nguyên Trần

Lớp 6 GL - Phòng Library


thầy Quốc

Lớp 6 VN - Phòng Library

 

 

 

 

 

 

 

 

 


thầy Tin (giờ II)
TA: Nguyên Trần
Lớp 7 GL - Phòng 210


thầy Long (giờ I)
TA: Quyên, Phi Anh, Phi Vũ
Lớp 7 VN - Phòng 210

 

 

 

 

 

 

 

chú Văn/trưởng Thiên
Lớp 8 GL - Phòng 209


cô Nhung
Teacher Assistant: Ngọc Trâm
Lớp 8 VN - Phòng 209


thầy Việt (Giờ II)
Lớp 9 GL - Phòng 207


cô NhNguyên Lê (Giờ I)
Lớp 9 VN - Phòng 207


thầy Tú (Lớp 10 Thêm Sức)
Phòng 208

* * * * * * * * * *