Chuyện 2 Ông 1 Bà (phần 1)

Hội Thảo Ngày Thánh Mẫu 2006

Lm. Vũ Thế Toàn, SJ

 

Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

Chuyện 2 ông 1 bà (phần 1) (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)

 

Chuyện 2 ông 1 bà (phần 2) (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)

 

Mục Lục Video Bài Giảng & Suy Niệm

 

* * * * *   * * * * *