Chuyện 2 Ông 1 Bà (phần 2)

Lm. Vũ Thế Toàn, SJ

Hội Thảo Ngày Thánh Mẫu 2006

 

Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

  Chuyện 2 ông 1 bà (phần 1) (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
 

Chuyện 2 ông 1 bà (phần 2) (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)

 

Mục Lục Video Bài Giảng & Suy Niệm

 

* * * * *   * * * * *