Lời Thầm Chợt Nhớ

Lm. Vũ Thế Toàn, SJ

Hội Thảo Ngày Thánh Mẫu 2008

 

Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

* * * * *   * * * * *