Niềm Hy Vọng Của Cha

Hội Thảo Ngày Thánh Mẫu 2008

Lm. Vũ Thế Toàn, SJ

 

File này lớn. Xin đợi một chút để tải phim.

 

 

* * * * *   * * * * *