Làm Sao Con Biết - phần 2

Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống

Lm. Vũ Thế Toàn, SJ

Ngày Thánh Mẫu thứ 35, Carthage, Missouri năm 2012

 

File này rất lớn. Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

* * * * *   * * * * *