Những Cng Việc Của Lng Thương Xt

Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

Đại Hội Thnh Mẫu 2016 - Hội Thảo Giới Trẻ 2

 

 

 

Những Vấn Nạn Lin Quan Đến Lng Thương Xt (1)

 

Những Cng Việc Của Lng Thương Xt (2)

 

 

* * * * *   * * * * *