Hai Lần Lấy Vợ

Một linh hồn bay đến cổng Thin đng.  Thấy thnh Phr cho qua cổng tất cả những người c vợ, anh ta vnh mặt đi thẳng vo.  Thấy thế thnh Phr liền chặn lại hỏi:

- Anh c vợ chứ?

Anh ta tự ho trả lời:

- Tất nhin l con c rồi, m cn lấy vợ những hai lần cơ!

Thnh Phr liền qut:

- Ta chỉ cho qua cổng những người bất hạnh, cn những thằng ngu th ct!