Bất Phn Thắng Bại

Trong một cuộc tranh luận với chủ đề thần học, một gio sư bắt đầu bi thuyết trnh của mnh bằng cu hỏi: "Ai trong số qu vị ngồi đy đ từng nhn thấy Cha?"

Khng c tiếng trả lời. Gio sư hỏi tiếp:

- Ai trong số cc vị đ được sờ m vo Cha?

Cử tọa vẫn im lặng. Gio sư cao giọng hơn:

- Vậy đ c ai nghe thấy giọng ni của Cha chưa?

Khng ai trả lời. Vị gio sư lập tức khẳng định:

- Vậy chng ta c thể kết luận: Cha khng hề tồn tại.

Một người vụt đứng ln đặt cu hỏi:

- Ai trong qu vị đ trng thấy bộ no của gio sư? Ai đ sờ vo bộ no của gio sư? Ai đ từng nghe giọng ni của bộ no ấy?

Khng c tiếng trả lời. Người phản biện quay sang gio sư hỏi:

- Vậy, liệu chng ta c thể đi đến kết luận rằng gio sư khng hề c bộ no?