Cầu Nguyện Lúc Nào?

Trong giờ học Giáo lư, thầy hỏi Tèo:

- Này Tèo, ở nhà em có cầu nguyện không?

- Dạ có chứ thầy.

- Em cầu nguyện khi nào?  Có phải vào buổi sáng lúc mới thức dậy không?

- Dạ không phải.

- Vậy có phải em cầu nguyện vào buổi tối trước khi đi ngủ không?

- Dạ không đúng.

- Thế em cầu nguyện trước và sau bữa ăn à?

- Dạ cũng không luôn.

- Vậy chứ em cầu nguyện lúc nào?

- Dạ, lúc ba em đang đi t́m cây roi ạ!