Cha Lm Con Chia Tr

C một ng thầy gip xứ rất nghịch ngợm. Một hm c b cụ gi đến quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ trong nh thờ. B cụ cầu nguyện rất lu v sốt sắng lắm. Gặp phải lc ng thầy gip xứ rảnh rỗi khng c việc g lm, nn nổi hứng muốn chọc ph b cụ. ng thầy rn rn đến np pha sau nh tạm, rồi ln giọng:

- Ny b cụ, ta l Gisu đy, b hy ni chuyện với ta một cht.

B cụ vẫn tiếp tục cầu nguyện với Đức Mẹ. ng thầy nghịch ngợm kia thấy b cụ khng trả lời mnh đnh lập lại một lần nữa:

- Ta l Cha Gisu đy, muốn ni chuyện với b!

B cụ vẫn cứ tỉnh bơ quỳ cầu nguyện với Đức Mẹ. ng thầy tức mnh lắm liền ni to hơn nữa:

- Gisu muốn ni chuyện với b, b c nghe khng?

Lc đ b cụ mới quay sang pha nh tạm đp lại một cch hng hổ rằng:

- Con đang ni chuyện với Mẹ của Ngi m tại sao Ngi lại lm con chia tr qu vậy?