Cha Qun Rồi

C một b cụ kia tuần lễ no cũng vo gặp cha chnh xứ v trnh rằng:

- Thưa cha, Cha Gisu c hiện ra với con!

Rất bực mnh v đ mất nhiều thời giờ với b cụ ny, nn một ngy nọ khi b cụ đến trnh th cha xứ bn nghĩ ra một kế để b đừng đến quấy rầy nữa.  Cha bảo b:

- Lần sau nếu b c gặp Cha Gisu, xin hỏi gim với Cha l hồi cn trẻ, cha xứ c lần phạm một tội trọng v mặc dầu đ xưng rồi nhưng cho đến nay trong lng ngi vẫn ấy ny.  Vậy tội đ l tội g?

Một tuần, rồi hai tuần tri qua, cha xứ khng thấy b cụ đến nữa nn trong bụng mừng thầm.  Nhưng đến tuần thứ ba th b cụ lại xuất hiện.  Cha xứ lấy lm ngạc nhin liền hỏi:

- Sao, c phải Cha Gisu đ hiện ra với b khng?

B cụ đp: "Thưa phải!"

Cha xứ sợ hi hỏi: "Thế b c hỏi gim điều cha nhờ khng?"

B cụ trả lời: "Thưa c!"

Cha xứ bắt đầu tot mồ hi lạnh: "Thế Cha Gisu trả lời thế no?"

B cụ thưa: "Cha ni cha qun hết rồi!"

Cha xứ: !!!