Cha Thật Đng Ca Ngợi

Một b lo c niềm tin vo Cha rất mnh liệt v khng hề do dự khi phải ca ngợi Thin Cha cch cng khai.  B hay thường ra đứng trưc bậc thềm nh, ku lớn tiếng: "Cha ơi, Cha thật đng ca ngợi!"

Bn cạnh nh b l một ng v thần rất bực mnh v thường phải nghe những lời ca ngợi Cha của b cụ.

Rồi một hm, b lo rơi vo tnh trạng tng bấn.  Nhưng vẫn khng cht lng tng, b ta ra trước thềm nh, lớn tiếng ku ln: "Cha thật đng ca ngợi.  Cha ơi! Con cần c lương thực! Con gặp cảnh tng cng, xin Cha hy cứu con, hy cho con t thực phẩm!"

Sng hm sau, b lo mở cửa ra th thấy một bao thực phẩm to tướng.  B ta vui mừng ku ln: "Cha thật đng ca ngợi!"

ng hng xm v thần từ bụi cy nhảy ra ln tiếng: "Ny, ti bảo b l khng hề c Cha no đu.  Chnh ti đy mua thực phẩm cho b đ!"

Nghe đến đy, b lo cng vui mừng, vỗ tay v ni: "Cha ơi, Cha thật đng ca ngợi! Cha khng những gửi cho con thực phẩm m cn bắt quỷ phải trả tiền nữa.  Cha thật đng ca ngợi!"