C̣n Trách Cứ Ǵ Nữa!

 

Có một khách sạn cao tầng bị cháy lớn.  Mọi người đều chạy thoát ra hết, chỉ có một người ở măi tận lầu 30 không chịu chạy ra.  Mặc cho mọi người thúc giục, ông vẫn ung dung trả lời:

 

- Tôi ở trong tay Chúa, Ngài sẽ lo cho tôi.


Xe cứu hoả bắc thang leo lên rất khó khăn để kêu ông đi ra, nhưng ông nhất định không nghe và cũng trả lời:


- Tôi ở trong tay Chúa, Ngài sẽ lo cho tôi.


Trực thăng bay xuống cứu, tḥng giây xuống cho ông leo lên, ông cũng nhất định không leo và cứ trả lời như trên.  Cuối cùng ông bị chết cháy.  Đến cửa thiên đàng, gặp thánh Phêrô ông bèn trách:


- Tại sao Chúa không cứu con.


Thánh Phêrô trả lời:


- Chúa đă cho người kéo ông ra mà ông không ra, lại c̣n cho xe cứu hoả và trực thăng đến cứu ông mà ông vẫn không nghe.  Bây giờ ông c̣n trách cứ ǵ nữa!