Đền Tội Cũng Lên Giá

 

Anh Năm vào ṭa xưng tội:


- Thưa cha, con xưng tội cách đây 6 tháng, con chỉ phạm có một tội.  Đó là tội ăn cắp xăng của chủ đem đi bán.

 

Cha ngồi ṭa:


- Con không chừa được tội ăn cắp xăng hả con. Vậy việc đền tội con phải đọc 100 kinh Kính mừng.


Anh Năm khiếu nại:


- Thưa cha, lần trước con cũng xưng tội này cha bắt đọc có 50 kinh thôi, sao lần này con phải đọc gấp đôi hả cha?


Cha xứ:


- Con à, 6 tháng trước Iraq và Mỹ chưa đánh nhau, bây giờ đánh nhau rồi giá xăng đă lên gấp đôi con không biết hay sao?


Anh Năm: ???!!!...