Chưa Biết

Hai vận động viên leo núi đang vượt qua một cái vực thẳm th́ một người bị trượt chân rơi xuống.

Người kia ngoái đầu lại hỏi:
- Anh có làm sao kh...ô...ng ?
- Chưa b..i..ế..t ! Vẫn c̣n đang r..ơ..i !

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA