Điều Ngạc Nhiên

 

Sau gần 20 phút phỏng vấn anh sinh viên mới xin việc, vị giám đốc hỏi:

- Nào, bây giờ anh hăy hỏi tôi một điều ǵ đó có thể làm cho tôi phải ngạc nhiên!


Không cần suy nghĩ, anh sinh viên liền nói ngay:
- Ông có thể cho tôi xem sơ yếu lư lịch của ông, xem ông có đủ năng lực làm giám đốc hay không?

 

Giám đốc: !!!???

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA