Giải Thưởng Nobel

Câu hỏi đặt ra cho giải Nobel năm nay là: "Nếu bạn có 1 chiếc máy bay và 1 trái bom bạn sẽ làm ǵ?"

Câu trả lời của Mỹ: Bỏ trái bom lên máy bay và ném sang các nước hồi giáo.

Câu trả lời của Binladen: Đổ đầy nhiên liệu rồi lái máy bay cùng bom và hành khách đâm vào nước Mỹ.

Câu trả lời của Việt Nam: Lấy bom đem cưa để lấy thuốc nổ và lấy sắt; c̣n máy bay đem cưa lấy nhôm bán ve chai; cái nào cũng kiếm được tiền....

Cuối cùng, Việt Nam được trao 2 giải thưởng Nobel: 1 về Kinh Tế và 1 về Ḥa B́nh.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA