Khó Xử

Một người lâu ngày gặp lại bạn cũ với đôi nạng cắp bên nách.

Người bạn thốt lên: "Trời ơi, chuyện ǵ xảy ra với anh vậy?"

- Tôi bị tai nạn giao thông.

- Lâu chưa?

- Gần 3 năm rồi...

- Nhưng tôi thấy anh đi lại có vẻ b́nh thường rồi, việc ǵ phải mang nạng theo cho nặng nhọc?

- Tôi đang lâm vào thế rất là khó xử đây: Bác sĩ đồng ư cho tôi bỏ nạng, trong khi luật sư riêng của tôi lại cứ khăng khăng không chịu!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA