Lư Sự Cùn

Một người khách hỏi chủ quán nhà hàng:

- "Này, sao bánh tôm nhà hàng làm không có con tôm nào trong bánh hết vậy?"

- "Thế ông đă ăn cơm sinh viên chưa?"

Người khách nhanh nhẹn trả lời:

- "Hồi c̣n sinh viên, tôi ăn thường xuyên..."

- "Thế khi ăn cơm, ông có thấy "con sinh viên" nào không ạ?"

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA