Nếu Nó Nổ Th́ Sao?
 

Hai cảnh sát đi tuần tra t́m thấy ba trái lựu đạn trên đường phố. Họ quyết định bỏ lên xe đem về đồn. Anh cảnh sát trẻ lo lắng hỏi:

- Lỡ dọc đường nó nổ một trái th́ sao đại ca?


Anh cảnh sát già trả lời có vẻ sành đời hơn:
- Chú mày lo ǵ, nếu nó nổ một trái th́ ḿnh về báo cáo là chỉ nhặt được có hai trái thôi, có vậy mà cũng hỏi !

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA