Quảng Cáo Xe

Biển quảng cáo của một hăng xe hơi gắn trên xa lộ: "Xe hơi của chúng tôi tăng tốc thật nhanh, vận tốc thật lớn".

Hôm sau, bên cạnh đó xuất hiện quảng cáo của hăng đối thủ:

"C̣n xe của chúng tôi th́ không vội vàng đưa khách hàng của ḿnh lên thiên đường như vậy!"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA