Sắp Có Án Mạng

Chuông điện thoại của đồn cảnh sát reo:
- Đến mau, cứu tôi với!
- Có chuyện ǵ thế?
- Có một con mèo ở trong pḥng!
- Xin lỗi, chúng tôi không can thiệp theo những yêu cầu vớ vẩn như vậy!
- Chó chết, nhưng mà tao là con vẹt!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA