Sinh Viên Việt Nam Giỏi Nhất

Một cuộc thi nhịn đói được tổ chức. Thành phần tham dự gồm: một nhà sư Trung Quốc, một tu sĩ Ấn Độ và một sinh viên Việt Nam. Mỗi người sẽ bị nhốt trong một căn pḥng đóng từ bên ngoài và sẽ phải nhịn ăn, nhịn uống hoàn toàn; nếu ai không chịu đựng nổi nữa th́ bấm một nút ở trong pḥng, sẽ có người cho ra. Ai chịu được lâu hơn th́ thắng. Cuộc thi bắt đầu...

Nhà sư Trung Quốc biết vơ Thiếu Lâm nên đă vận dụng khí công, người này chịu được mười lăm ngày th́ bỏ cuộc.

Tu sĩ Ấn Độ rất quen với những kiểu hành xác nên nghĩ rằng ḿnh đă chắc phần thắng. Được một tháng, tu sĩ Ấn Độ ấn nút và người ta mở cửa cho ra, và ông thực sự kinh ngạc khi anh sinh viên Việt Nam vẫn chưa ra.

Một tháng 5 ngày, vẫn chưa thấy dấu hiệu ǵ từ anh sinh viên. Một tháng 10 ngày, vẫn vậy. Đến một tháng 15 ngày, ban tổ chức v́ sốt ruột nên quyết định tự mở cửa để chúc mừng người thắng cuộc. Trong pḥng là một h́nh người da bọc xương, miệng thều thào:

- Thưa Ban giám khảo, cái...cái...nút...bị...bị...hư rồi!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA