Tự Dối Ḿnh

Động đất ập đến, sư phụ không chút sợ hăi, thấy các đệ tử đối với ông ta có ấn tượng sâu sắc, trong ḷng rất là đắc ư.

Mấy ngày sau, các đệ tử xin thầy chỉ giáo cách khắc phụ sợ hăi, đại sư lấy ḿnh làm gương cảnh cáo đệ tử:

- "Các con có chú ư không, khi mỗi người luống cuống chạy trốn khắp nơi, th́ ta yên lặng tĩnh tọa, ta vẫn uống nước như không có chuyện ǵ xảy ra, trong các con có ai thấy ta cầm ly nước mà run tay không ?"

- "Vâng, không thấy ạ", một đệ tử tiếp lời: "Nhưng, thưa thầy, thứ mà thầy uống đó không phải nước, mà là x́ dầu ạ."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA