Tưởng Bở

Một nhà bán đồ cổ đến làng quê nọ, thấy bác thợ mộc có chiếc tủ cổ cũ kỹ mà hắn nghĩ là có thể đem về thành phố bán lại với giá hơn chục ngàn đô, nhưng lại xảo quyệt, không muốn cho bác thợ mộc biết giá trị của chiếc tủ, hắn gạ mua với giá rẻ mạt:

- Tôi trả cho ông 50 đô chiếc tủ này, nó chẳng dùng đựng được ǵ, nhưng tôi chỉ cần củi để đốt ḷ sưởi thôi.

Trả tiền xong, hắn ta vui vẻ ra về. Sáng hôm sau, hắn hớn hở lái xe tải đến để chở chiếc tủ, th́ thấy đống gỗ cưa ngắn lù lù trước cửa, hắn ngạc nhiên hỏi bác thợ mộc:
- Cái ǵ thế này?
- Gỗ của ông đấy, hôm qua tôi hối hận quá v́ bán cho ông những 50 đô, nên bèn phải cưa nhỏ ra giùm cho ông!
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA