Vẫn Là Tôi

 

Trong thị trấn nhỏ, có người gọi phone số 016 để hỏi một việc, một giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái truyền lại:

- "Xin lỗi, ông nên gọi số 015 để hỏi."

Sau khi gọi số 015 th́ anh ta cảm thấy âm thanh trả lời hoàn toàn giống với giọng nói trước, nhịn không được anh ta bèn hỏi:

- "Không phải cô là người đă nói chuyện với tôi vừa rồi hay sao ?"

- "Đúng rồi, là tôi đây, hôm nay tôi phụ trách cả hai đường dây."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA