Xem Bói Chỉ Tay

Hai sinh viên nói chuyện với nhau: "Tao mới biết xem chỉ tay mày có muốn thử không?".

- Có

- Mày đặt tay lên bàn.

- Tốt!

- Ngửa bàn tay lên.

- Tốt!

- Úp bàn tay xuống.

- Được rồi!

- Giơ ngón trỏ ra.

- Được rồi!

- Bây giờ mày muốn biết ǵ?

- Hăy xem cho tao sau này tao sẽ là người như nào.

- Mày quả là người dễ sai dễ bảo.