Đường Lên Thiên Đàng

Bác sĩ Smith đang khám bệnh cho một cậu bé. V́ không muốn cậu sợ nên ông vừa khám vừa hỏi chuyện.

- "Nào Jimmy, ngồi ngoan nhé để bác khám cho. Rồi bác sẽ cho cháu xem thiên đàng. Cháu có biết làm thế nào để lên được thiên đàng không?"

- "Có chứ. Để đến được đó, trước tiên con người cần phải chết trước đă", cậu bé đáp.

Bác sĩ giật ḿnh bởi sự hiểu biết của cậu bé, nhưng vẫn hỏi tiếp để xem cậu ta thông thái đến đâu.

- "Giỏi lắm, nhưng muốn chết th́ chúng ta phải làm ǵ nào?"

- "Dạ, phải đến bác sĩ trước!"