Ai L Người Da Mu

Đy l 1 bi thơ đoạt giải hay nhất năm 2005 do 1 em b Chu Phi viết:

Khi ti sinh ra, ti mu đen.
Khi ti lớn ln, ti mu đen.
Khi ti đi dưới nắng, ti mu đen.
Khi ti sợ, ti mu đen.
Khi ti bệnh, ti mu đen.
V khi ti chết, ti vẫn mu đen.

Cn bạn, hỡi người da trắng.
Khi bạn sinh ra, bạn mu hồng.
Khi bạn lớn ln, bạn mu trắng.
Khi bạn đi dưới nắng, bạn mu đỏ.
Khi bạn lạnh, bạn mu xanh.
Khi bạn sợ, bạn mu vng.
Khi bạn bệnh, bạn mu xanh (l).
V khi bạn chết đi, bạn mu xm.

Thế m bạn lại gọi ti l người da mu ư !!!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang ny thuộc về Cộng Đon Mẹ Đồng Cng/Gio Xứ St. Columba, Minnesota, USA