Ca Dao Về Người Thầy

Trong lớp học Việt Ngữ, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả lớp:
- Các em hăy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy.

Lớp im lặng. Thầy giáo gợi ư:
- Câu này có 2 chữ "mày" và "nên"

Cả lớp im lặng. Thầy giáo lại gợi ư:
- Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố"

Lớp vẫn tiếp tục im lặng. Thầy giáo bực ḿnh nói lớn:
- Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Đó là câu ǵ?

Cuối lớp có một cánh tay rụt rè giơ lên:
- Thưa thầy đó là câu
"Làm thầy mày không nên đố".

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA