Làm Ǵ Trước Khi Chết

 

Cô giáo hỏi học sinh:
- Hoa, bố em làm nghề ǵ?
- Thưa cô, bố em làm kỹ sư.


- Tí, thế bố em làm nghề ǵ?
- Dạ, làm nhà báo.


- Tèo, thế c̣n bố em?
- Thưa cô, bố em chết rồi.


- Thế ông làm ǵ trước khi chết?
- Thưa cô, trước khi bố em chết, bố em rên rỉ ạ.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA