Lấy Ở Đu Ra?

Trong buổi thi tốt nghiệp trường hng hải, gio sư hỏi thi một th sinh:
- Nếu cơn bo đến từ pha bn phải con tu th anh sẽ lm g?
- Ti sẽ thả neo.
- Từ pha mũi tu?
- Ti thả neo thứ hai.
- Từ pha đui tu?
- Ti thả ci neo nữa.
- Anh lấy ở đu ra nhiều neo thế?
- Thế thầy lấy ở đu ra m nhiều bo như vậy?

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang ny thuộc về Cộng Đon Mẹ Đồng Cng/Gio Xứ St. Columba, Minnesota, USA