Mừng Năm Mới

Một học sinh làm bài thi cuối năm không được, ngứa tay viết cuối trang giấy: "Chỉ có trời mới làm nổi bài này. Chúc mừng năm mới."

Khi chấm bài, thầy giáo phê: "Trời được điểm tối đa. C̣n em được điểm 0. Chúc mừng năm mới."

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA