Quay Cóp

Được thầy giáo chủ nhiệm lớp báo tin con trai ḿnh làm bài kiểm tra đă giở sách ra quay "copy", người cha nổi giận mắng con:

- Sao mày kém thế? Ngày trước tao đi học, mỗi khi tao giở sách ra "copy" th́ đố thầy cô nào bắt được! Sao bây giờ mày ngu thế?

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA