Thí Nghiệm

Peter đi học về, bà hỏi:

- Hôm nay cháu học ǵ?

- Hôm nay chúng cháu làm thí nghiệm hóa học về chất nổ bà ạ.

- Thế ngày mai?

- Cháu chưa biết, c̣n phải chờ xây lại trường đă!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA