Khng Phải Tại Con

B To thch ra chơi ở sau vườn c hng ro chung quanh.  Khng biết do ai m trn hng ro c một lỗ nhỏ, vừa cỡ để cho b To trốn ra ngoi chơi.  Mẹ trch mắng b To khng biết vng lời, định đnh cho mấy roi cho chừa.  B To phn bua với mẹ:

- Khng phải tại con đu, thằng quỷ đầu sừng c đui ngoe nguẩy n xi con đ!

Mẹ To ni:

- Mẹ đ bảo con mắng n: "Satan lui ra đng sau" m con khng lm ?

B To ni:

- Dạ c, con mắng n v n lui ra đng sau m đẩy con chui qua lỗ đ!