Làm Thế Nào Để Được Lên Thiên Đàng

Trong lớp giáo lư cho trẻ em, thầy hỏi:

- Nếu thầy sống đời thanh sạch, cố tránh tội, dù là tội nhẹ, thầy có được lên thiên đàng không?

Đám trẻ trả lời: "Không"

- Nếu thầy bán hết của cải dâng cho người nghèo, ăn chay, hăm ḿnh, làm việc thiện suốt đời, vậy chứ thầy có lên được Thiên đàng không?

Đám trẻ hô to: "Không"

- Nếu thầy thương yêu mọi người như Chúa dạy, thầy có lên được thiên đàng không?

Đám trẻ lại hô to: "Không"

Thầy giáo cảm thấy bực ḿnh, liền nói lớn:

- Vậy thầy phải làm sao mới có thể lên được thiên đàng?

- Dạ, thầy phải chết trước ạ.