Luyện Ngục

Ngày kia, có ông trùm trong một xóm đạo nọ qua đời, và v́ chưa đền bù đủ những tội lỗi đă phạm trên gian trần nên phải xuống luyện ngục một thời gian.  Ông đang buồn bă đi lang thang t́m chỗ ở th́ chợt nh́n thấy cha chánh xứ của ḿnh cũng có mặt nơi đây.  Ông hết sức ngạc nhiên, buột miệng lớn tiếng:

- "Giêsu, lạy Chúa tôi! Sao Cha cũng ở đây?  Con tưởng Cha phải lên Thiên đàng mới phải chứ!"

Cha chánh xứ ra hiệu nói:

- "Suỵt! Nói khẽ chứ! Đức Cha của chúng ta đang nghỉ trưa ở pḥng bên kia ḱa!"