Muốn Nghe Điều Ǵ Nhất?

Ba người đàn ông không may chết trong một tai nạn xe hơi. Đến trước cổng thiên đường, Thánh Phêrô hỏi:

- Khi nằm trong quan tài, các ngươi nghe thấy cha mẹ, anh chị em, bạn bè thương nhớ, khóc lóc, kể lể đủ thứ. Lúc đó các ngươi muốn nghe điều ǵ nhất?

Anh thứ nhất trả lời: Dạ, con muốn nghe rằng "Anh này là người đă làm ơn ích rất nhiều cho thiên hạ."

Anh thứ hai tiếp lời: Dạ, con muốn nghe rằng "Đây là một người chồng tốt và là người giáo dân gương mẫu."

Anh thứ ba buồn rầu trả lời: C̣n con, con chỉ muốn nghe người ta la to rằng "Chúa ơi, tay chân nó động đậy, nó c̣n sống!"