Ăn Trộm Nhà Nghề


Có 2 tên kia chuyên môn về nghề ăn trộm gà, rủ nhau đi xưng tội.


Tên thứ nhất vào ṭa:
- "Thưa cha, con có lỡ ăn trộm gà của nhà người ta, và v́ nhà con rất nghèo, cho nên con đă ăn hết mấy con gà đó rồi, mà bây giờ con cũng chẳng có ǵ để đền lại cho người ta , xin cha ban phép giải tội cho con."


Cha ngồi ṭa nghe mủi ḷng:
- "Vậy con đă ăn trộm gà nhà ai? Cho cha biết để cha đền lại giùm cho con. Có phải nhà bà Tư đầu ngơ không?"
- "Dạ thưa cha, không phải ạ!"


Cha lại hỏi: "Hay là nhà bác Tám ở cuối thôn ?"
- "Dạ thưa cha cũng không phải ạ !"


Cha vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp: - "Nếu vậy th́ chắc phải là gà nhà ông Bảy bên bờ sông !?"
- "Dạ thưa cha, cũng không phải nốt.. Nhưng mà con không thể nói ra được."


Thấy kẹt lối cho hối nhân, cha liền ban phép tha tội cho anh ta , khuyên anh ta đừng làm vậy nữa, và ra việc đền tội là đọc 5 kinh Lạy Cha, 5 kinh Kính Mừng, 5 kinh Sáng danh.


Vừa ra khỏi ṭa giải tội, tên thứ hai chờ sẵn ở cuối nhà thờ bèn hỏi tên thứ nhất:
- "Cha bắt mày phải đền tội như thế nào vậy ?"


Tên thứ nhất trả lời lẹ:
- "Rất đơn giản, chỉ có 5 kinh Lạy Cha, 5 Kính Mừng, 5 Kinh Sáng danh, nhưng mà cũng may, nhờ Cha nói, mà tao được biết thêm 3 nhà có gà nữa mày ạ.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA