Cấp Cứu


Thnh Phr canh giữ cổng trời nghe tiếng g cửa. ng ra mở cửa th thấy một linh hồn, bỗng vụt anh ta biến mất. Một lt sau lại nghe tiếng g cửa, ng liền ra mở. Lại thấy linh hồn hồi vừa ny đang đứng đ v... vụt một ci anh ta lại biến mất. ến lần thứ ba ng rất tức giận, ng mở cửa ra, thấy linh hồn đ liền qut hỏi:

- Anh định giỡn mặt với ti ?

Linh hồn đp:

- Dạ đu dm ạ, chả l... bc sĩ đang cấp cứu con đấy m!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang ny thuộc về Cộng Đon Mẹ Đồng Cng/Gio Xứ St. Columba, Minnesota, USA