Cha Đừng Đụng Đến Con

C ba ng bạn trung nin đi cu c. Đang khi ngồi cu c trn chiếc thuyền nhỏ ở giữa hồ th bỗng dưng Cha Gisu xuất hiện v đi đến bn cạnh thuyền. Vui mừng v được gặp Cha, ng thứ nhất ln tiếng:

- "Thưa Cha con bị đau lưng từ khi đi lnh ở Việt Nam v miểng lựu đạn đm vo, xin Cha chữa cho con."

Cha Gisu mỉm cười v đưa tay chạm vo lưng ng ny. Thế l chứng đau lưng biến mất.

ng thứ hai th bị cận thị rất nặng nn đeo knh dầy cộm v gặp kh khăn khi đọc sch cũng như khi li xe. ng cũng xin Cha chữa cho ng. Cha Gisu cầm lấy chiếc knh của ng quăng xuống nước, rồi Người đưa tay chạm vo mắt ng. Thế l ng trng thấy r rng như chưa bao giờ bị cận thị.

Sau đ, Cha Gisu quay sang ng thứ ba, nhưng ng ny đ vội xua tay, từ chối:

- "Cha đừng đụng đến con! Con đang lnh tiền trợ cấp dnh cho người tn tật !"