Phục Sinh

Có một cha xứ khó tính nọ quyết định ăn chay 40 đêm ngày và đi tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Chay đặc biệt. Cha được đánh động rất nhiều, nên khi vừa đi tĩnh tâm về tới nhà xứ, cha chạy vội vào khoe với bà giúp việc:

- Bà ơi, bà có biết không, cha xứ cũ của bà đă chết rồi. (Ư cha muốn nói rằng: con người cũ của cha đă chết, và bây giờ cha đă thành một người mới). Nói xong, cha lấy một tấm bảng viết ḍng chữ: "Cha xứ cũ của quư vị đă chết !" và cắm ở trước nhà thờ để báo cho mọi người biết cha đă được thay đổi.

Được vài ngày sau, cha trở lại khó tính như xưa. Nhân lúc cha đang cử hành lễ Phục Sinh, bà giúp việc ra nhổ tấm bảng của cha lên và thay thế vào một tấm bảng khác.

Sau khi làm lễ xong, cha bước ra khỏi nhà thờ và thấy tấm bảng của cha đă được thay thế bằng một tấm bảng mới. Cha ṭ ṃ lại xem ai viết ǵ trên tấm bảng. Cha ngạc nhiên khi thấy ḍng chữ: "Chết 3 ngày th́ Cha đă sống lại"

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA